není památkově chráněno

  1. Title
    není památkově chráněno
  2. Description
    není kulturní památkou – není památkově chráněno
  3. Objects