Horní kolonie jámy Ignát

 • Description Dělnická kolonie Jámy Ignát v Mariánských Horách, vlastněná Báňskou a hutní společností, ovládanou německým kapitálem, byla založena na principu řádkové zástavby jednopatrových domů podél ulic navazujících na silnici mezi Moravskou Ostravou a Opavou. Zástavbu tvoří jednopatrové zděné a zčásti omítané domy se sedlovými střechami, podélně orientované k uliční frontě. Do ulic jsou tudíž domy orientovány okapními stranami s okny jednotlivých bytů, do dvora pak průčelími s hlavními vchody a s pavlačemi v úrovni přízemí i prvního patra. Dvorní průčelí uvozují postranní rizality, v nichž jsou, respektive byly umístěny, toalety. Fasády sestávají z kamenné podezdívky a lizénových rámů z režných cihel, uvozujících hladce omítané plochy fasád. Mezi jednotlivými řadami domů se nacházejí polootevřené dvory, původně s kůlnami, sloužícími obyvatelům kolonie. Zvolený typ domu byl v revíru poměrně rozšířený.
 • Year 1907–1908
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.826749
 • Longitude 18.255857
 • Address Slévárenská 413/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek