Hřbitov s ohradní zdí v Ostravě-Vítkovicích

 • Description Hřbitov z let 1887-1889, dnešní sad Jožky Jabůrkové, se brzy zaplnil a byl obklopen městskou zástavbou. Proto byla pro nový hřbitov vybrána rovina v sousedství Hrabůvky. Architekt rozčlenil rozsáhlý pozemek na sekce a samostatná oddělení pro katolíky, evangelíky a židy s ústřední osou, završenou novoromantickým křížem z umělého kamene. Z celého záměru byla postavena část ohradní zdi s bránami zdobenými obklady z valounků a vegetabilně členěnými kovovými vraty. Příklad pozdní secese s cennými ukázkami funerální architektury a umění, byl dostavován a doplňován po první světové válce díly klasicizujícího i modernistického rázu.
 • Year 1913–1914
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.797734
 • Longitude 18.262638
 • Address Závodní 758/78, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek