Městské lázně a koupaliště zv. Čapkárna / Vodní svět Sareza

 • Description Areál městských lázní na samé hraně Komenského sadu a obytné zástavby sídliště Jindřiška představuje ukázku bruselského stylu v architektuře na přelomu 50. a 60. let minulého století, byť notně přestavěnou v uplynulých dvou desetiletích. Dvojkřídlá budova na půdorysu ve tvaru L je tvořena hlavním blokem s bazénovou halou se šikmým proskleným průčelím orientovaným k jihozápadu. Před tímto průčelím bazénové haly se nachází terasa na sloupech příznačných pro zmíněný styl a dobu. Nižší jednopatrové boční křídlo se zázemím lázní se do ulice obrací horizontálními okenními pásy a vstupní schodišťovou okenní osou, původně osazenou neonem zformovaným do vlnového motivu. V interiéru vlastní bazénové haly se dochoval organicky tvarovaný dřevěný akustický podhled a keramický figurální reliéf od Oty Schindlera. Ve druhé stavební fázi výstavby byly lázně rozšířeny o letní koupaliště v komponované zahradní úpravě s plaveckým bazénem a brouzdalištěm. Od roku 2001 probíhaly stavební zásahy nulové architektonické hodnoty, poškozující původní stylové vyznění této realizace.
 • Year 1957–1963
 • Top 111 ano
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.844987
 • Longitude 18.288763
 • Address Sokolská tř. 2590/44, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek