Nová huť Klementa Gottwalda / Arcelor Mittal

 • Description Zdálky viditelný průmyslový areál s dominantou v podobě 220 metrů vysokého komínu vytváří jeden z ústředních průmyslových celků v Ostravě. Původním záměrem bylo vybudovat Jižní závod Vítkovických železáren mimo městskou zástavbu a přemístit sem mnohé provozy těžkého průmyslu, představující velkou ekologickou zátěž pro centrum města. Dvě za války dokončené haly byly záhy doplněny válcovnou trub (1947) a slévárnou šedé slitiny. Výsledkem bylo, že 31. prosince 1951 ze závodu vznikl samostatný podnik, nazvaný po vzoru stalinské apoteózy diktátora po osobě tehdejšího komunistického prezidenta Nová huť Klementa Gottwalda (dnes se společnost jmenuje AcelorMittal Ostrava). Oficiality s tím spojené vyvrcholily formálním zapálením nedokončené vysoké pece za účasti tehdejšího předsedy vlády Antonína Zápotockého. S výstavbou nových provozů se pokračovalo i v dalších desetiletích. Ve výsledku tak vznikl jeden z nejrozsáhlejších kompaktních průmyslových areálů nejen v Ostravě. V současnosti se často řeší ekologický dopad zdejší produkce na sousední obytné části města, zvláště na Radvanice a Bartovice, ale i v širším okolí (např. Havířov).
 • Year 1940–1942, 1951–1962
 • Top 111 ne
 • Epoch 1941–1950
 • Authors
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.795074
 • Longitude 18.305575
 • Address Vratimovská 131, 719 00 Slezská Ostrava, Česko
 • foto: Roman Polášek