Kancelářský dům OKR – Doprava

 • Description Čtyřpatrová administrativní budova, kvalitní příklad pozdního internacionálního stylu z monolitické železobetonové konstrukce, je tvořena třemi křídly, odstupujícími od uliční čáry a vytvářejícími předpolí s chodníkovým plató. Dům na jedné straně navazuje na blokovou zástavbu. Na terase bylo osazeno nevýrazné sousoší od Karla Čermáka a Miroslava Starce, které odstranili při nedávné rekonstrukci objektu. Parter budovy, zvýšený nad okolní terén, je prosklený, průčelí se otevírají do ulice pásovými okny na plných a prosklených parapetech. Fasády byly původně obloženy bílými kachlíky, při přestavbě je projektanti poměrně nevhodně vyměnili za hnědé výplně, imitující svým řešením kámen nebo dřevo. Horní podlaží ustupuje a otevírá se na střešní terasu. Na severovýchodním nároží plná hmota únikového schodiště, hlavní schodiště v zadním traktu hlavního křídla. Dispozice trojtraktová se střední spojovací chodbou. Dům po přestavbě ztratil svou původní vytříbenost.
 • Year 1974–1981
 • Top 111 ne
 • Epoch 1971–1980
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.843080
 • Longitude 18.281435
 • Address Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek