Rodinný dům Karla a Růženy Urbánkových

 • Description Jednopatrový funkcionalistický dům střídmého hmotového a dispozičního uspořádání z ocelové vyzdívané konstrukce obdélného půdorysu s plochou střechou a s kónickým výběžkem zimní zahrady, připojeným k západnímu průčelí. Hmota tohoto přístavku, v úrovni suterénu původně na ocelových sloupech, dynamizuje celou kompozici. Uliční průčelí je asymetricky prolomeno hlavním vchodem s markýzou. Okna byla původně v líci průčelí. V přízemí se nachází obývací pokoj, jídelna, kuchyň, pracovna a sociální zařízení. Schodiště do patra ústí do kajutové chodby. Z té jsou přístupny ložnice, pokoj dětí, koupelna a pokoj služebné.
 • Description 2 Jednopatrový funkcionalistický dům střídmého hmotového a dispozičního uspořádání z ocelové vyzdívané konstrukce obdélného půdorysu s plochou střechou a s kónickým výběžkem zimní zahrady, připojeným k západnímu průčelí. Hmota tohoto přístavku, v úrovni suterénu původně na ocelových sloupech, dynamizuje celou kompozici. Uliční průčelí je asymetricky prolomeno hlavním vchodem s markýzou. Okna byla původně v líci průčelí. V přízemí se nachází obývací pokoj, jídelna, kuchyň, pracovna a sociální zařízení. Schodiště do patra ústí do kajutové chodby. Z té jsou přístupny ložnice, pokoj dětí, koupelna a pokoj služebné.
 • Year 1934
 • Top 111 ne
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.848608
 • Longitude 18.296284
 • Address Bukovanského 1356/23, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • foto: Roman Polášek