Obytné dvojdomy Vzorného sídliště U Bělského lesa v ulici Strelkovova

 • Description Anna Friedlová byla jedinou architektkou v týmu autorů vzorného sídliště a jednou z mála žen – architektek té doby. V užší soutěži vyhrála s typem obytného domu obdélného půdorysu, o dvou schodišťových sekcích a čtyřech nadzemních podlažích, převážně s dvojpokojovými byty. V horním podlaží se počítalo s garsonierami, k jihu otevřenými na terasy. S ohledem na potřebu bytů byly garsoniery nahrazeny byty shodnými s byty v nižších podlažích. Uliční průčelí těchto pozdně funkcionalistických domů jsou prolomena dvojkřídlými okny, dvorní průčelí zvýrazňují nárožní balkony se zimními zahradami.
 • Year 1947–1950
 • Top 111 ano
 • Epoch 1941–1950
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.792720
 • Longitude 18.243358
 • Address Strelkovova 1521/3, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, Česko
 • foto: Roman Polášek