Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

 • Description Nárožní třípatrová stavba s pultovou střechou doplňuje demolicí narušený blok. Hlavním průčelím se obrací do Tylova sadu, ve střední části je přístupná schodištěm a vchodem a v jižní pak loubím. V nejvyšším patře se nacházejí terasy kryté markýzami s kovovými sloupy a krakorci, nad střední částí je vytvořena terasa na střeše, přístupná vřetenovým kovovým schodištěm. Uspořádání objektu je trojtraktové, dynamické utváření horní části se opakuje v členité hmotové skladbě. Architektura navazující na modernismus a high-tech. V současnosti byla zahájena další etapa výstavba.
 • Year 1999–2002
 • Top 111 ne
 • Epoch 1991–2000
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.843530
 • Longitude 18.304244
 • Address Chittussiho 983/10, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • foto: Roman Polášek