Dvojdům inženýrů Čs. továren na dusíkaté látky

 • Description Architektům Čestmíru a Lubomíru Šlapetovým se podařilo dvakrát zasáhnout do podoby obytné kolonie firmy Československých továren na dusíkaté látky. První návrh souvisel s přestavbou ředitelské vily, kterou rozšířili o přístavek a dispozičně upravili. Druhý projekt souvisel s požadavkem vyprojektovat dvojdům pro inženýry uvedeného podniku. Stavbu na obdélném půdorysu směrem k jihovýchodu rozšiřují dva symetricky umístěné a pojaté rizality s terasami v úrovni patra. Moderní výraz se zde projevil širokými horizontálními okny se střední neotvíratelnou tabulí a postranními otvíravými křídly. Celek domu dotváří středomořsky pojatá nízká valbová střecha a tradiční motiv z hmoty vystupujících schodišťových rizalitů v zadním průčelí. V roce 1997 byla celá kolonie výrazně poškozena povodní, což poznamenalo i uvedený dvojdům. Poté byla původní dřevěná okna nahrazena tradičně dělenými plastovými okny a v interiéru se uskutečnily další utilitární stavební zásahy.
 • Year 1935–1936
 • Top 111 ne
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.834206
 • Longitude 18.228563
 • Address Mendělejevova 166/2, 709 00 Ostrava-Nová Ves, Česko
 • foto: Roman Polášek