Kostel Navštívení Panny Marie

 • Description Původní dřevěný kostel sv. Marka se připomíná již k roku 1560. Zasvěcení bylo změněno při opravě roku 1672. S ohledem na chátrání stavby a potřebu ji zvětšit, byl v letech 1806-1811 postaven o kus dál nový zděný kostel stavebním mistrem Johannem Antonem Englischem z Opavy. Po dokončení byl starý dřevěný kostel zbořen. Jednolodní orientovaná stavba s vestavěnou kvadratickou věží v hlavním průčelí byla zbudována nedaleko zábřežského zámku. Loď je zaklenuta pruskými plackami, rovně ukončený presbytář. Kostel je příkladem střídmé klasicistní architektury s pozdějšími úpravami.
 • Year 1806–1811
 • Top 111 ne
 • Epoch 1. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.806570
 • Longitude 18.240901
 • Address Závoří 32, 700 30 Ostrava-jih, Česko
 • foto: Roman Polášek