Krajská poliklinika s fakultní nemocnicí

 • Description Základní součást šestého obvodu Poruby, určeného pro zdravotnická a vysokoškolská zařízení. Poliklinika ustupuje od uliční čáry. V nástupním prostoru osazena žulová stéla Slunce od V. Gajdy. Budova se do ulice obrací horizontálním průčelím s pásovými okny. Na nižší blok, podélně situovaný k ulici, navazují příčná vyšší křídla, rytmizující hmotovou skladbu a současně vytvářející urbanistickou síť, neboť přední část areálu spojují se zadními křídly. Vertikální dominantou nad údolím deska Domova sester. Areál posléze doplněn o vícepodlažní kubické bloky nemocnice. Rozsáhlý celek v intencích pozdního internacionálního stylu.
 • Year 1958–1973
 • Top 111 ne
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.828922
 • Longitude 18.160639
 • Address 17. listopadu 1765/7, 708 00 Ostrava-Poruba, Česko
 • foto: Roman Polášek