Sídlo společnosti Bextra

 • Description Dvoupodlažní stavba, umístěná v sousedství rušné silnice, je rozdělena do dvou částí. Výrobní a skladovací hala je pojata jako monoblok s mobilním uspořádáním, s fasádami obloženými hliníkovým plechem a s kopilitovými stěnami k prosvětlení prostoru. Prodejní a administrativní část se k hale pojí na severní straně. Je odlišena hmotovým expresivním výrazem i materiálovým utvářením. Průčelí je odlehčeno pásovými okny a proskleným parterem. Na severovýchodním nároží kompozici vyvažuje oplechovaný arkýř, ostatek opláštěný dřevem, které kapotuje i směrem k silnici vysazené dynamické nároží.
 • Year 2005–2006
 • Top 111 ne
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.798890
 • Longitude 18.272433
 • Address Místecká 2933/111, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Monika Horsáková
 • foto: Monika Horsáková