Areál letního koupaliště – Tropicobar

 • Description Stavba je součástí rehabilitovaného území Severní les v areálu přírodního koupaliště, umístěného v západní části katastru v údolí říčky Porubky. V tomto lese je umístěna dřevostavba Tropicobaru. Snahou autorů bylo nenarušit přirozený terén a umožnit výhledy na koupaliště i na sousední tobogán. Rámová konstrukce je tvořena z lepených smrkových trámů a doplněna konstrukcí střechy. Posuvné stěnové dílce a otočné žaluzie z borovicového dřeva umožňují zastínění a odclonění barového prostoru, tvořeného provozní místností, barem a otevřenou terasou s pergolou.
 • Year 2004
 • Top 111 ne
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.826687
 • Longitude 18.142657
 • Address Rekreační 2202/95, 708 00 Ostrava-Poruba, Česko