Rodinný dům Rudolfa a Anny Míčkových

 • Description Dům obdélného členitého půdorysu s plochými střechami je založen na propojení členitého parteru a dvou rizalitů z režného zdiva s dvoupatrovým omítaným kubusem obytné části. V přízemí se původně nacházel byt majitelů a prodejna potravin s oválným rizalitem směrem k ulici, v patrech bylo vždy po dvou garsonierách se spacími kouty. Nejednalo se ani tak o rodinný dům, jako spíše o velmi úspornou verzi nájemního domu v měřítku domu rodinného. Autor ve stavbě reflektoval holandskou architekturu z režného cihelného zdiva s vlivem tzv. bílého funkcionalismu v hlavní hmotě budovy.
 • Year 1931
 • Top 111 ne
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.847086
 • Longitude 18.296477
 • Address Bronzová 1347/23, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • foto: Roman Polášek