Vila ředitele Kamenouhelných závodů J. Wilczka

 • Description Vila byla situována naproti budově ředitelství poblíž Dolu Trojice. Stavba členitého půdorysu se střední jednopatrovou částí se do ulice obrací symetrickým východním průčelím o skladbě 2+3+2 (+1) s postranními rizality a se středem zvýrazněným mansardovou střechou. Boční severní průčelí s hlavním vstupem je dynamizováno polygonální věží se zvonovou helmicí. Dispozice je trojtraktová s dvoupodlažní schodišťovou halou, táflovanou tmavým dřevem a zdobenou historizujícím (novobarokním) detailem. Příklad pozdního historismu, kombinujícího novorenesanční a novobarokní motivy a prvky.
 • Year kolem 1913
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.836009
 • Longitude 18.300693
 • Address Těšínská 120/54, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • foto: Roman Polášek