Rodinný dům Oldřicha Hrstky

 • Description Dům je zasazen do svahu nad Liskovou vilou. Hmotově jde o bílou kostku, rozšířenou o terasu nad připojenou garáží na západní straně domu. Hlavní obytná část domu je orientována v západní části přízemí a otevírá se širokým „šlapetovským“ oknem do zahrady a na terasu. Arkýřové okno do zahrady nakonec nebylo realizováno. Rustikálním prvkem byla kachlová kamna v obytné hale. V prvním patře se nachází ložnice s pracovnou a pokoj pro hosta. Příklad funkcionalistického, cenově dostupného minimálního rodinného domu pro širší vrstvy, jímž si autor ověřoval možnosti funkcionalistické teorie.
 • Year 1936
 • Top 111 ne
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.842956
 • Longitude 18.299470
 • Address Čedičová 1407/14, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • foto: Roman Polášek