Hydroprojekt

 • Description Vodní stavby zasáhly zvláště v 2. polovině 20. století do utváření krajiny. S tím souviselo i zformování příslušného projekčního podniku Hydroprojekt. Jeho administrativní budova s s výraznou hmotovou kompozicí byla začleněna mezi reprezentativní administrativní stavby tehdejší Gottwaldovy třídy. Vstupní část tvoří horizontální hmota parteru, která pokračuje užším a nízkým krčkem v mezipatře. Ten dává vyniknout dominující předsazené hlavní kubické hmotě vyšších podlaží, rytmizované v průčelích vertikálními lizénami, oddělujícími obdélná, sériově řazená okna. Budova je odsazena od uliční čáry, čímž vznikl předprostor s kašnou, zdobenou postavou dívky od Antonína Ivanského, symbolizující řeku Ostravici a odkazující na stavebníka zaměřeného na vodohospodářské stavby. Typický příklad pozdního internacionálního stylu.
 • Year 1968–1976
 • Top 111 ne
 • Epoch 1961–1970
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.828161
 • Longitude 18.261404
 • Address 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Česko
 • foto: Roman Polášek