Čapkova sokolovna

 • Description Sokolovny patřily k charakteristickým sportovním stavbám druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století v českých zemích. Nová sokolovna vznikala v Moravské Ostravě na rozdíl od starší, ještě historizující budovy na okraji tehdejší zástavby mezi vlastním centrem města a Přívozem. Jednopatrové dvojkřídlé stavbě na půdorysu ve tvaru L s plochou střechou dal brněnský architekt Miloslav Kopřiva výrazně oproštěný výraz na pomezí purismu a funkcionalismu. Hlavní jednopatrové křídlo sokolovny orientoval k ulici trojosým omítaným průčelím s obdélnými okny a nápisem. Ke křídlu se pojí krytý přístavek hlavního schodiště, podobně jako sokl stavby obložený cihelnými pásky. Podobně zdůraznil i rizalit v bočním jižním průčelí s bočním provozním vchodem, spojujícím sokolovnu se sousedním hřištěm. Podélné křídlo směřující k severu je prolomeno šesti osami, z toho čtyři prosvětlují velkou tělocvičnu, otevřenou i do prostoru hřiště východně od budovy. K této puristické stavbě byla na severní straně provedena v 60. letech minulého století přístavba haly se zkoseným proskleným průčelím v bruselském stylu podle návrhu architekta Jiřího Gwuzda.
 • Year 1931–1932
 • Top 111 ano
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.845647
 • Longitude 18.287035
 • Address Sokolská tř. 1918/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek