Kino Luna

 • Description Součástí vybavení sídliště se stalo kino, situované u hlavní ulice. V parkovém předprostoru se nachází kašna s vertikální kovovou plastikou od Lumíra Čmerdy. Architektonicky na kašně spolupracoval Bronislav Firla. Dvoupodlažní stavba na půdorysu ve tvaru U. Ve východním křídle byly služby, v severní části hlavního západního křídla bar s pásovými okny. V jižní části s proskleným parterem do ulice bylo umístěno kino s dominantní hmotou promítacího sálu. Průčelí sálu je slepé, členěné rytmicky umístěnými vertikálními štěrbinami. Původní obklad fasády břidlicí byl nahrazen eloxovaným hliníkovým plechem. Solitérní stavba pozdního internacionálního stylu, založená na architektonickém vyjádření funkčního uspořádání.
 • Year 1967–1970
 • Top 111 ne
 • Epoch 1961–1970
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.788598
 • Longitude 18.227501
 • Address Výškovická 2651/113, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, Česko
 • foto: Roman Polášek