Soubor polyfunkčních domů zv. Havana

 • Description Západní část obytného celku, umístěného na katastru Moravské Ostravy, tvoří deskový dům, podložený horizontálním blokem služeb, a věžový dům na nároží. Bytový dům člení tři schodišťové sekce s vertikálami schodišťových oken. Uliční průčelí deskového domu přitom člení struktura železobetonové skeletové konstrukce, jednotlivé sekce pak vyplňují francouzská okna a okna jiných formátů. Hmotu objektu akcentují na nárožích v nejvyšším podlaží železobetonové rámy, čímž vytvářejí motiv průniku vnějšího a vnitřního prostoru. Věžový dům s lodžiemi a trojkřídlými okny završuje podobný prvek v podobě markýzy. Protilehlý celek tvoří deskové domy, rovněž podložené horizontálními hmotami gastronomických provozoven. Právě zde fungoval bar Havana, který dal uvedenému souboru budov jeho jméno. Původní fasády z modré a bílé skleněné mozaiky však byly po roce 2000 nevhodně zakryty kontaktním zateplovacím systémem, takže architektura domu výrazně utrpěla. Navzdory tomu se stále jedná o pozoruhodný příklad architektury bruselského stylu.
 • Year 1960–1965
 • Top 111 ne
 • Epoch 1961–1970
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.828978
 • Longitude 18.264537
 • Address 28. října 151-153, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek