Nové ředitelství Vítkovických železáren

 • Description Administrativní budova na křížovém půdorysu. Příčné křídlo vybíhající k ulici tvoří vertikální dominantu kompozice, završenou nosným pilířem, přecházejícím do rámu nad celým hlavním průčelím. Oba konce křídla jsou vyneseny na sloupech nad komunikace. Fasády jsou komponovány ze sériově řazených oken s černými parapetními výplněmi, oddělenými bílými plechovými vertikálami a lizénami. Plochy zdí jsou obloženy béžovými kachlíky. Křídlo podélné s ulicí je nižší, na západní straně navazuje na objekt transformační ústředny. Dispozice je trojtraktová se středními chodbami a s dvojramenným schodištěm na křížení křídel.
 • Year 1961–1965
 • Top 111 ano
 • Epoch 1961–1970
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.808065
 • Longitude 18.252489
 • Address Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek