Hostinec U Slunce

 • Description Podobně jako budovy svinovského velkostatku hraběte Hanse Wilczka z přelomu 19. a 20. století je i tato stavba, situovaná u ulice směřující do sousední Poruby a komponovaná na půdorysu ve tvaru L, zbudována z režného cihelného zdiva. Hlavní průčelí je dvojosé, završené hrázděným štítem, zčásti krytém šindelem. Pultové vikýře mají také hrázdění, střecha je krytá pálenými taškami. V zadní části jsou volutové štíty s čučky a komínky. Okna mají segmentové záklenky. V severní části hlavního křídla se nachází sál s třemi rozměrnými osami, otevřený do krovu. Inspirováno severskou renesancí a architekturou německého Slezska.
 • Year 1907–1908
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.816020
 • Longitude 18.188995
 • Address Nad Porubkou 259/28, 721 00 Ostrava-Svinov, Česko
 • foto: Roman Polášek