Polyfunkční dům Elstav Lighting, s. r. o.

 • Description Areál je tvořen výrobní halou v Šalounově ulici a jednopatrovým domem obdélného půdorysu s obytným podkrovím, podélně orientovaným k Výstavní ulici. V přízemí se otevírá výkladci, v patře s pásovými okny, obložen vlnitým plechem a v podkroví dřevem. Jedná se konstrukčně o stavbu z betonových dílců, příčného stěnového systému; podkroví dřevostavba. Expresivně tvarovaným nárožím patra domu, asymetrickými střechami nástavby, vytažením rour na povrch stavby i materiálem chtěli autoři reagovat na charakter vítkovické zástavby a především na působivou atmosféru průmyslových hal téměř v sousedství domu.
 • Year 2007–2009
 • Top 111 ne
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.812296
 • Longitude 18.273689
 • Address Výstavní 2968/108, 702 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek