Rodinný dům v ulici Zámostní

 • Description Architekt vytvořil stavebníkům studii domu v místech bývalé výsypky z 19. století po těžbě uhlí. Studii Hana Rohanová rozpracovala do podoby plánové dokumentace. Dům je dvoupodlažní, s trojtraktovým uspořádáním a s plochou střechou. Umístěn je ve svahu nad ulicí, od níž je zčásti oddělen opěrnými zdmi ze surového betonu. Zajímavým způsobem je řešen hlavní vstup s brankou, zabudovanou do betonového ostění, v němž je zasazena soška havajského bůžka Tiki. Centrální obytný prostor je v celé šíři druhého podlaží předního traktu tvořen dvojicí pokojů – jídelnou a obytným pokojem s vestavěným krbem.
 • Year 1971–1974
 • Top 111 ne
 • Epoch 1971–1980
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.840652
 • Longitude 18.300189
 • Address Zámostní 548/30, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • foto: Roman Polášek