Ústav národního zdraví a budova pošty na nám. SNP

 • Description Dvojice jednopatrových budov, uvozujících podélné strany náměstí. Jako první byla dokončena poliklinika na půdorysu ve tvaru T s rozvinutým aparátem klasicistně a empírem inspirovaných prvků a detailů. Do boční ulice se obrací boční vstup se sochami dětí. Hlavní průčelí tvoří rizalit s trojúhelníkovým štítem a s nástavcem v podobě vegetabilního motivu. Uprostřed dispozice se nachází hala, spojená jednoramenným schodištěm s patrem. Protilehlá budova pošty je jednokřídlá, ve výrazu notně oproštěná, protože byla dokončena až v době upouštění od stalinské zdobnosti v důsledku kritiky socialistického realismu po roce 1955.
 • Year 1952–1955, 1957
 • Top 111 ne
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.791934
 • Longitude 18.238900
 • Address nám. Slov. nár. povstání 1886/4, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, Česko
 • foto: Roman Polášek