Kancelářská budova Pozemních staveb Ostrava

 • Description Čtyřkřídlá a čtyřpatrová stavba na půdorysu dvojice propojených L s jedním křídlem podél ulice a jedním vymezujícím z východu prostor před Domem energetiky je součástí většího počtu administrativních paláců rozmístěných podél třídy 28. října a uvozujících tento bulvár v jeho směřování do centra města. Význam stavby se projevuje i v řešení fasád, zdobených umělým kamenem, keramickým obkladem a mozaikou v béžové, světlé modré a černé barvě. Průčelí projektant rytmizoval sériovým řazením obdélných typových oken, začleněných do panelů po třech a oddělených lizénovými rámci. V hlavním křídle ze západní strany vchod a schodišťový rizalit s dvojramenným schodištěm do pater. Dům má železobetonový skelet a vyznačuje se trojtraktovým dispozičním uspořádáním se střední chodbou. Ačkoli svým konstrukčním uspořádáním vychází z tradice funkcionalismu, materiálovým a barevným řešením fasád a dalších prvků patří k projevům bruselského stylu. Architekt Josef Krischke, tehdy působící v Krajském projektovém ústavu, pocházel z Opavy a po celý svůj život působil na Ostravsku a Opavsku. V Opavě je jeho dílem například kontroverzní blok zvaný Slezanka v centru města.
 • Year 1958–1965
 • Top 111 ne
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.829691
 • Longitude 18.266179
 • Address 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek