Plavecký bazén v Ostravě-Porubě

 • Description Stavba je začleněna do čtvrtého obytného obvodu Poruby a ačkoli je podstatně mladší než okolní zástavba, vhodně dotváří obytné prostředí. Dominantním motivem je tubus vzduchotechniky v podobě valeně zakončené podélné hmoty na střeše stavby. Do ulice se přitom objekt otevírá nízkým přízemním průčelím s nástupními prostorami. Hala bazénu je otevřena prosklenými průčelími do údolí. Interiér s přiznanými kovovými, červeně natřenými konstrukcemi a kabřincovým obložením spojuje strojovou estetiku s přiznanou „drsností“ a současně poetičností konstrukcí a materiálů.
 • Year 1980–1987
 • Top 111 ano
 • Epoch 1981–1990
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.833109
 • Longitude 18.183255
 • Address Gen. Sochora 1378/10, 708 00 Ostrava-Poruba, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek