Rodinný dům v ulici Hýbnerova

 • Description Rodinný dům o jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích obdélného půdorysu s plochou střechou. Kubický objem je otevřen do vnějšího prostoru obdélnými otvory. Ke hmotě pod markýzou na jihozápadním nároží se pojí prosklená zimní zahrada, mírně rozšiřující půdorysnou koncepci objektu. Z hmoty vystupují i markýza nad vstupem a balkon. Fasády jsou obloženy cihelnými pásky, imitujícími režné zdivo, typické pro Ostravu. V přízemí se nachází společná část domu se zádveřím, halou, obývacím pokojem, kuchyní a ateliérem, sousedícím se zimní zahradou. V patře jsou dvě ložnice a koupelna. Dům je příkladem neofunkcionalismu.
 • Year 2001–2004
 • Top 111 ne
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.841475
 • Longitude 18.302260
 • Address Hýbnerova 1988/2, 710 00 Slezská Ostrava, Česko
 • foto: Roman Polášek