Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • Description Jednolodní kostel obdélného půdorysu s transeptem a zaobleným presbytářem vznikl na dohled od důlního areálu. V prostoru dnešního parku a smyčky městské hromadné dopravy se navíc nacházela skládka vytěženého uhlí i dřeviště, takže prostor měl dvojaký charakter. Kostel se proto obracel dvouvěžovým vstupním průčelím směrem ke kapli, představující dosavadní duchovní centrum obce. Hlavní průčelí chrámu uvozují dvě nižší hranolové věže s jehlancovými oplechovanými helmicemi. Portál je zdoben štukovými prvky se sochami andělů. Budovu kostela završuje vyšší postranní hranolová zvonice na severní straně s obdobně pojednanou oplechovanou helmicí. Původní novogotický projekt byl prováděcí firmou změněn na novorománský s motivy valených záklenků oken, arkádovými pásy vlysů pod římsami ad. Výsledkem se stala eklektická stavba, spojující rozličné formy do jednoho, poměrně nesourodého celku. Další složitou záležitostí se stala otázka konstrukčního řešení. Stavba musela být v interiéru odlehčena z důvodu hrozícího poddolování, takže nebyly realizovány klenby, a jednolodní prostor se tak otevírá do dekorativně pojednaného dřevěného krovu, zabezpečeného ocelovými táhly. Ve výzdobě dřevěných prvků krovu jsou zřetelné ohlasy lidových forem a nastupující secese. Ocelová táhla byla zabudována i do základové desky a jejich konce jsou patrné v kamenné podezdívce stavby.
 • Year 1901–1902
 • Top 111 ano
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.839991
 • Longitude 18.345561
 • Address Sládečkova 362/73, 715 00 Ostrava-Michálkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek