The Orchard – administrativní budovy a hotel

 • Description Areál v pojetí neomodernismu sestává z trojice kancelářských budov nazvaných podle stromů – Javor, Lípa, Dub –, hotelu Park Inn a parkově upraveného předprostoru. Siluety stromů jsou vypískovány na skleněných fasádách spojovacích křídel nad vstupy do budov. Jedná se o sedmipodlažní objekty s půdorysy ve tvaru H, v místě příčného krčku s vertikálními komunikacemi. Budovy jsou natočeny nárožími k ulici Hornopolní, takže rytmizují hmotovou sestavu celku. Hotel se 180 pokoji a konferenčním centrem má půdorys ve tvaru L s hlavním vstupem ve vnitřním nároží. Střídmé fasády jsou obloženy hliníkovými a skleněnými deskami. Pokus o artikulaci nové zástavby v sousedství sídliště a rušného dopravního tahu v podobě čtyřproudé silnice v místech ulice Cihelní.
 • Year 2005–2009
 • Top 111 ne
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.841572
 • Longitude 18.270363
 • Address Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Monika Horsáková