Měšťanská škola Františka Sokola Tůmy

 • Description Palácově pojatá škola, pojmenována po známém ostravském spisovateli, je řešena na nepravidelném čtyřkřídlém půdorysu s dominantní třípatrovou střední částí, zdůrazněnou představeným portikem hlavního vchodu s ionskými sloupy. Boční jižní křídlo je dynamizováno cylindrickým rizalitem, na severozápadním nároží se nachází jednopatrový dům s byty. Průčelí má fasádu kombinující hladkou a škrabanou omítku. Příklad klasicizujícího tradicionalismu 20. let s důrazem na malebnost hmotové skladby a tradiční architektonické prvky, jak se projevoval v díle autora, pracujícího u zemského stavebního úřadu.
 • Year 1925–1927
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.815591
 • Longitude 18.336206
 • Address Vrchlického 401/5, Radvanice, 716 00 Ostrava-Radvanice a Bartovice, Česko
 • foto: Roman Polášek