Palác kultury a sportu / Ostravar Aréna

 • Description Monumentální architektura pozdního internacionálního stylu, kladoucí důraz na lapidární hmotu, vyzdviženou výrazně nad úroveň okolního terénu. Hala má obdélný půdorys se zkosenými nárožími o rozměrech 125 x 109 metrů. Hlavní nosné prvky tvoří čtyři železobetonové věže. Na nich jsou uloženy dva příhradové nosníky o rozpětí 100, šířce 5 a výšce 9 metrů. Podhledy tribun, ochoz vysazený do prostoru a pultové střechy haly tvoří základ kompozice. Nástupy jsou z ulice Ruské a Závodní. Na západní straně byla realizována přístavba nové haly a na sloupech umístěné ubytovny, parafrázující řešení původní haly
 • Year 1978–1986, 2005–2007
 • Top 111 ano
 • Epoch 1971–1980
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.804576
 • Longitude 18.248476
 • Address Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek