List — Object

Anglo-československá banka
Areál bývalých městských jatek
Areál letního koupaliště – Tropicobar
Areál vodárny v Nové Vsi
Budova firmy Liftcomp
Bytový dům s polyfunkčním parterem Městská brána
Čapkova sokolovna
Černá louka – hlavní výstavní pavilon
Československé továrny dusíkatých látek
Český dům
Dělnická a úřednická kolonie Šídlovec
Divadlo loutek
Dívčí obecná a měšťanská škola / Základní škola
Dolní oblast Vítkovických železáren s vysokopecním areálem
Domov sester
Důl Alexandr
Důl Anselm / Eduard Urx / Hornické muzeum Landek Park
Důl Hlubina
Důl Jeremenko – kladivová těžní věž
Důl Michal / Petr Cingr
Důl Terezie / Petr Bezruč
Důl Trojice a kuželová halda Ema
Dům energetiky
Dům J. a F. Chmelových s kavárnou Habsburg / Praha
Dům katolických tovaryšů
Dům kultury města Ostravy
Dům lékaře Ignáce Langa / Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava
Dům obecního blaha
Dům služby Baťa / Radegastovna
Dům s pečovatelskou službou v ulici Gajdošova
Dům umění
Dvojdům H. Hoffmannové a L. Sonnenscheinové
Dvojdům inženýrů Čs. továren na dusíkaté látky
Elektrárna koksovny Karolina a elektrocentrála III / Trojhalí
Elektrárna Třebovice
Elektrická ústředna IV
Eskomptní banka
Evangelická fara v Moravské Ostravě
Evangelický kostel
Fara v ulici Hozova
Generální ředitelství Severní dráhy Ferdinandovy
Hala Tatran / Bonver Aréna
Hala tenisového klubu NH-Trans, s. r. o.
Hasičské muzeum města Ostravy
Hlavní nádraží a pošta
Hornický dům – Palác Elektra
Horní kolonie jámy Ignát
Hostinec U Slunce
Hotel Gambrinus s Radvanickou pivnicí
Hotel Garni / Royal / Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Hotel National / Palace
Hotelový dům mladých hutníků
Hotel Slavia
Hřbitov s ohradní zdí v Ostravě-Vítkovicích
Hudební škola Leoše Janáčka
Husův sbor Církve československé husitské v Ostravě-Zábřehu
Hutnická fakulta VŠB / Ekonomická fakulta VŠB-TU
Hydroprojekt
I – dům
Janáčkova konzervatoř a gymnázium
Jubilejní kolonie
Justiční palác
Kamenná sýpka
Kancelářská budova Černá perla
Kancelářská budova Pozemních staveb Ostrava
Kancelářská budova VOKD Ostrava
Kancelářský a obytný dům / Čedok
Kancelářský a obytný dům firmy Rütgers / Český rozhlas
Kancelářský dům OKR – Doprava
Kancelářský dům Trias
Kancelářský objekt „Šupináč“
Kaple sv. Alžběty
Katedrála Božského Spasitele
Kino Luna
Klášter Milosrdných sester III. řádu sv. Františka / Rektorát Ostravské univerzity
Kolonie bytových domů tažírny trub
Kostel Krista Krále
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Navštívení Panny Marie
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Kostel Panny Marie Královny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Kostel sv. Ducha
Kostel sv. Františka a Viktora
Kostel sv. Jakuba Staršího
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Kostel sv. Josefa
Kostel sv. Josefa Dona Bosca
Kostel sv. Kateřiny
Kostel sv. Mikuláše
Kostel sv. Pavla
Kostel sv. Václava
Krajská poliklinika s fakultní nemocnicí
Krematorium
Kulturní dům NHKG / Kulturní dům Akord
Kulturní dům VOKD / Dům kultury Poklad
Lihovar
Měšťanská škola Františka Sokola Tůmy
Městské divadlo / Divadlo Antonína Dvořáka
Městské lázně a koupaliště zv. Čapkárna / Vodní svět Sareza
Městský chudobinec
Minikrajina Kurta Gebauera
Moravskoostravská spořitelna s knihovnou / Radnice Moravské Ostravy a Přívozu
Nájemní domy Eduarda a Alice Zimlichových
Nájemní domy v ulici Chelčického
Nájemní dům A. Wechsberga
Nájemní dům Andrease a Berty Manských
Nájemní dům Antonína Lhoty
Nájemní dům C. Hitzigratha
Nájemní dům dědiců Ignáce Reisze / Divadlo Stará aréna
Nájemní dům dr. Karla Krause
Nájemní dům Felixe Neumanna
Nájemní dům Felixe Neumanna
Nájemní dům Felixe Neumanna
Nájemní dům Felixe Neumanna
Nájemní dům Gustava Korna
Nájemní dům Hanse Ulricha
Nájemní dům Leopolda Poppa
Nájemní dům Ludwiga a Eugena Holleinových
Nájemní dům Mathiase a Charlotty Schönhofových s kavárnou Union
Nájemní dům na nám. Svatopluka Čecha 518/10
Nájemní dům na nám. Svatopluka Čecha 596/4
Nájemní dům Olivie Krestové / Knihovna města Ostravy a Komorní scéna Aréna
Nájemní dům Sigmunda Urbacha
Nájemní dům s lékárnou U Anděla
Nájemní dům s lékárnou U Madony
Nájemní dům s lékárnou U Orla
Nájemní dům U Tiskárny 546/5
Nájemní dům U Tiskárny 607/7
Nájemní dům v ulici 28. října 102/1
Nájemní dům v ulici 28. října 106/18
Nájemní dům v ulici 28. října 286/10
Nájemní dům v ulici 28. října 572/4
Nájemní dům v ulici Chopinova
Nájemní dům v ulici Čs. legií
Nájemní dům v ulici Dr. Šmerala
Nájemní dům v ulici Dvořákova
Nájemní dům v ulici Hlávkova
Nájemní dům v ulici Kostelní
Nájemní dům v ulici Kratochvílova
Nájemní dům v ulici Libušina 593/8
Nájemní dům v ulici Libušina 785/6
Nájemní dům v ulici Milíčova 1484/1
Nájemní dům v ulici Milíčova 288/3
Nájemní dům v ulici Nádražní 446/169
Nájemní dům v ulici Nádražní 726/161
Nájemní dům v ulici Nádražní 733/176
Nájemní dům v ulici Na Hradbách
Nájemní dům v ulici U Tiskárny 539/2
Nájemní dům v ulici U Tiskárny 578/1
Nájemní dům v ulici Wattova 430/5
Nájemní dům v ulici Wattova 670/3
Nájemní dům Wilhelma Witteka
Nájemní vila Paula Hawlika
Národní banka československá / sídlo Policie ČR
Národní dům / Divadlo Jiřího Myrona
Německé reálné gymnázium / Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Nemocenská pojišťovna soukromých úředníků
Nová huť Klementa Gottwalda / Arcelor Mittal
Nová radnice
Nové ředitelství Vítkovických železáren
Nové Vítkovice
Občanská záložna, nyní součást Divadla Jiřího Myrona
Obchodní a obytný dům Antonína Schindlera
Obchodní a obytný dům Jana Pešata
Obchodní a obytný dům Sigmunda Rotha
Obchodní a průmyslová banka
Obchodní dům ASO
Obchodní dům Bachner
Obchodní dům Brouk a Babka / Knihcentrum
Obchodní dům Heinricha Schnitzera
Obchodní dům Textilia / Ostravica
Obřadní síň nového židovského hřbitova
Obytná kolonie Vítkovického horního a hutního těžířstva
Obytná zástavba horní části Hlavní třídy
Obytné a obchodní domy pojišťovny Fénix
Obytné domy Dělnické záložny
Obytné domy – okrsek K1 / Blok A
Obytné domy – okrsek K2 / Blok A
Obytné domy – okrsek K2 / Blok B
Obytné domy – okrsek K2 / Blok C
Obytné domy Severní dráhy Ferdinandovy
Obytné domy úředníků na Partyzánském náměstí
Obytné domy úředníků železáren
Obytné dvojdomy Vzorného sídliště U Bělského lesa v ulici Gončarovova
Obytné dvojdomy Vzorného sídliště U Bělského lesa v ulici Strelkovova
Obytný a kancelářský dům Severní dráhy Ferdinandovy
Obytný a obchodní dům Heinricha Schnitzera
Obytný a obchodní dům společnosti Melantrich
Obytný a obchodní dům v ulici Čs. legií
Obytný blok Oblouk
Obytný dům dr. Karla Krause
Obytný dům Ferdinanda Aufrichta s kavárnou
Obytný dům Ferdinanda Mainxe a Leopolda Poppa
Obytný dům Františka Jurečka
Obytný dům pojišťovny Fénix s kavárnou Fénix
Obytný dům Severní dráhy Ferdinandovy
Obytný dům s ordinací MUDr. Josefa Hály
Obytný dvojdům Panorama
Okresní nemocenská pojišťovna
Okresní sociálně–zdravotní ústav / Národní památkový ústav
Palác kultury a sportu / Ostravar Aréna
Palác Riunione Adriatica di Sicurta
Pasážní domy v ulici Jurečkova
Plavecký bazén v Ostravě-Porubě
Polský dům
Polyfunkční dům Elstav Lighting, s. r. o.
Poruba (Nová Ostrava) – urbanismus
Pošta v Ostravě-Porubě
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
Přívoz – regulační plán
Radnice / Archiv města Ostravy
Radnice Slezské Ostravy
Radnice v Ostravě-Vítkovicích
Radniční fronta nájemních domů
Řadové domy v ulici B. Čelovského
Řadové domy v ulici Keltičkova
Ředitelství Báňské a hutní společnosti
Ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů
Rekonstrukce Masarykova náměstí
Rekonstrukce objektu „E“ na kantýnu
Restaurační a obytný dům Erwina Bergera
Revírní bratrská pokladna / Hotel Mercure
Říšský most / Most Miloše Sýkory
Rodinný dům Františka a Milady Opavských
Rodinný dům Hugo Hermanna
Rodinný dům Josefa Guttmanna
Rodinný dům Karla a Růženy Urbánkových
Rodinný dům Oldřicha Hrstky
Rodinný dům Rudolfa a Anny Míčkových
Rodinný dům v ulici Hýbnerova
Rodinný dům v ulici Koroptví
Rodinný dům v ulici Najzarova
Rodinný dům v ulici Zámostní
Sbor Církve bratrské
Sbor Církve československé husitské
Sbor Církve československé husitské
Sbor Církve československé husitské
Sídlo firmy Febe Trade
Sídlo Severomoravské plynárenské, a. s.
Sídlo společnosti Bextra
Slezskoostravský hrad
Soubor domů „Věžičky“
Soubor obytných domů s domem Centrum v Ostravě-Porubě
Soubor polyfunkčních domů zv. Havana
Stadion Vítkovických železáren / Městský stadion Ostrava
Stará radnice / Ostravské muzeum
Staré ředitelství Vítkovických železáren
Stavoprojekt Ostrava
Štítová kolonie
Svobodárna Vítkovických železáren
Televizní vysílač Ostrava
Tělocvična v ulici 1. máje
Těžní věž dolu Jindřich
The Orchard – administrativní budovy a hotel
Tranzitní telefonní ústředna a pošta
Tribuna fotbalového stadionu Bazaly
Trojice nájemních domů Heinricha Wazelle, Rudolfa Willimka ad.
Tržnice v Ostravě-Vítkovicích
U – dům
Úřednická dvojvila v ulici Ruská
Ústav národního zdraví a budova pošty na nám. SNP
Ústřední hřbitov města Ostravy
Věžový dům Jindřiška
Vila Adolfa Suesse
Vila Arthura Rozhona
Vila dr. Karla Krause / Česká banka Union
Vila dr. Ludvíka Kremela
Vila Františka Grossmanna
Vila Hanse Ulricha / Klub Parník
Vila JUDr. Eduarda Lisky
Vila Julia Eisnera
Vila Markuse Strassmanna
Vila Oskara Huldschinského
Vila ředitele Kamenouhelných závodů J. Wilczka
Vila v ulici Bobrovnická
Vila v ulici Chrobákova
Vila v ulici Komerční
Vila v ulici Martinovská
Vila v ulici Únorová
Vila v ulici Včelařská
Vlastní vila Oldřicha Špačka
Vodárenská věž
Vozovna tramvají
Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě
Vzorné sídliště U Bělského lesa
Základní škola v ulici Paskovská
Základní škola v ulici Volgogradská
Zámek / Hotel s restaurací v Ostravě-Zábřehu
Zámek / ředitelská vila v Ostravě-Vítkovicích
Zámek v Ostravě-Porubě
Zámek v Polance nad Odrou
Závodní hotel / Rotschild Palace
Železniční nádraží Ostrava-Svinov
Železniční nádraží Ostrava-Vítkovice
Železniční stanice Ostrava-střed
Živnostenská banka / Komerční banka