Dům energetiky

 • Description Budova na půdorysu ve tvaru E se obrací k hlavní ulici širokým symetrickým průčelím hlavního pětipatrového křídla s postranními dvojosými rizality o výšce čtyř pater, navazujícími na takto vysoká křídla boční. Hlavní průčelí má kompozici 2+7+1+10+1+7+2 os, přičemž jednoosé části jsou tvořeny lodžiemi s francouzskými okny. Střední část průčelí završena atikou s korunní římsou. V přízemí symetricky umístěn hlavní vstup. Fasády má tento palác keramické, podobně jako ostatní administrativní paláce podél třídy 28. října, parter s kachlíky v tmavším odstínu hnědé, vyšší podlaží v odstínu světlejším. Příklon k novému klasicismu umožnil F. A. Librovi, jednomu z předních meziválečných architektů, autorovi řady projektů bankovních institucí, vyhnout se aplikaci zdobných prvků a rétorice socialistického realismu. Namísto toho dal přednost střídmosti, jako by využil, byť nevyřčeně, kompoziční rámec moderního klasicismu.
 • Year 1951-1957
 • Top 111 ne
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.829642
 • Longitude 18.264752
 • Address 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek