Dům obecního blaha

 • Description Jednopatrová stavba obdélného půdorysu s asymetricky rozvrženým hlavním průčelím (2+4+1+1) byla zbudována v novogotickém stylu s využitím dekorativní skladby režného cihelného zdiva. Portál vchodu v hlavním průčelí má lomený, okna obdélná se segmentovými záklenky, štíty stupňovité. Příklad rozšířeného architektonického výrazu na Hlučínsku a Bohumínsku, ovlivněného cihelnou architekturou německého Slezska. Stavbu podpořilo Vítkovické horní a hutní těžířstvo, jemuž patřil v Petřkovicích Důl Anselm. Sídlil zde obecní úřad, lázně, školka, pokračovací škola a lidová knihovna.
 • Year 1906–1907
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.874897
 • Longitude 18.258014
 • Address Hlučínská 136/237, 725 29 Ostrava-Petřkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek