Základní škola v ulici Paskovská

 • Description V druhé polovině 50. let minulého století se po období nadvlády socialistického realismu vracely do české architektury principy modernistické architektury. Dělo se tak pozvolně a s využitím zásad moderního klasicismu. Příkladem takové architektury je uvedená budova základní školy. Horizontálně komponovaný blok s vedlejším křídlem tělocvičny, řešený ve střízlivých formách, s plochou střechou a monumentálním pětiosým vstupním rizalitem, zdůrazněným přízedními pilíři v uličním průčelí a tříosým portikem ve dvorním průčelí. Přízemí člení pilíře a římsa, stavba vrcholí odsazenou korunní římsou s námětkem střechy, přičemž klasicistní ráz zdůrazňují pravidelně rozmístěné okenní osy. Oficiální požadavek socialistického realismu, aby se navazovalo na historické vzory, se autorům podařilo elegantně obejít a stavbu vyřešit s otevřeností k tradici moderního klasicismu meziválečné architektury.
 • Year 1954–1957
 • Top 111 ne
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.779122
 • Longitude 18.278753
 • Address Paskovská 110/46, 720 00 Ostrava-Hrabová, Česko
 • foto: Roman Polášek