Dělnická a úřednická kolonie Šídlovec

 • Description Na jižním okraji Hrabové se již v průběhu 30. let 20. století počítalo se vznikem sídliště pro zaměstnance Vítkovických železáren. Původní projekt počítal s funkcionalisticky řešenou kolonií, respektive sídlištěm podle architektonického návrhu Jaroslava Kincla, Lva Krči a Stanislava Tobka, autorů projektu výstavby stadionu Vítkovických železáren, dokončeného v roce 1939. Německá okupace okleštěného Československa v březnu 1939 však vedla k výraznému přepracování projektu v projekci Vítkovických železáren dle principů „Heimatbaustilu“. Nacisté požadovali architekturu ve stylu „domoviny“, vycházející z nacionalistických premis. Proto jinak střízlivě řešené domy v blokové zástavbě byly završeny údajně „německými“ sedlovými střechami s vikýři a členěny rizality, aby připomínaly „malebný německý“ ráz zástavby. Po skončení druhé světové války se pokračovalo v další výstavbě sídliště, a to formou funkcionalistických, tzv. dvouletkových domů v řádkovém uspořádání.
 • Year 1939, 1940–1942, 1946–1951, 1956
 • Top 111 ne
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.781526
 • Longitude 18.273775
 • Address Obchodní 471/7, 720 00 Ostrava-Hrabová, Česko
 • foto: Roman Polášek