Ústřední hřbitov města Ostravy

 • Description Nová velká nekropole byla vytvořena na poddolovaném území ve Slezské Ostravě namísto městského hřbitova Moravské Ostravy, určeného k likvidaci. Hlavní přístup na nový hřbitov je situován z Těšínské ulice, urbanistická struktura je založena na soustředných kružnicích kolem středu v budově krematoria. Nástup tvoří diagonální schodiště, horizontální správní objekty a nástupní terasa, jíž dominuje „Hřbitovní stéla“ z mušlového vápence od Vladislava Gajdy. Ke krematoriu vede široké schodiště zdobené uměleckými díly – mozaikou Miry Habererové nebo sousoším z pohledového betonu Řečtí andělé od sochaře Jozefa Jankoviče.
 • Year 1960–1969
 • Top 111 ne
 • Epoch 1961–1970
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.832286
 • Longitude 18.309963
 • Address Těšínská 415/105, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • foto: Roman Polášek