Vzorné sídliště U Bělského lesa

 • Description Vybudování vzorných sídlišť na Kladně, v Mostě a Ostravě mělo ukázat, že lze vytvořit moderní, zdravé a přívětivé bydlení. Vyzvaní architekti vypracovali společný návrh sídliště o třech obvodech pro 7600 obyvatel. Každý obvod má vlastní školská zařízení a obchody, na centrálním náměstí se počítalo s kulturním domem, službami i s kostelem. Výstavba začala v roce 1948, roku 1950 bylo sídliště přejmenováno na Stalingrad a následně byly stavební práce zastaveny. Pokračovalo se podle změněného projektu, aplikujícího klasicizující formy socialistického realismu, avšak s dodržením původní urbanistické struktury.
 • Year 1946–1950
 • Top 111 ne
 • Epoch 1941–1950
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.792366
 • Longitude 18.243895
 • Address Kpt. Vajdy 1523/3, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, Česko
 • foto: Roman Polášek