Kostel sv. Josefa Dona Bosca

 • Description Pražská stavební firma Václava Nekvasila expandovala po roce 1918 do nejrůznějších míst republiky. Měla i svou projekční kancelář, kde zaměstnávala mladé začínající architekty. Zde můžeme hledat případného autora tohoto realizovaného architektonického návrhu. Trojlodní chrám bazilikálního uspořádání s plochými střechami je unikátní tím, že je sestaven z ocelové příhradové nýtované konstrukce. Stavba navazuje na sousední sídlo salesiánů. Jedná se o první kostel s touto konstrukcí v tehdejším Československu a jeden z mála z té doby v širším kontextu střední Evropy. Hlavní průčelí je kaskádovitě odstupňované s osově přestavenou hranolovou věží a postranními vchody do obdélné předsíně. Boční průčelí s pásovými okny rytmizují pilíře ocelové konstrukce. Fasády jsou omítány břízolitem. V interiéru jsou boční lodě odděleny od hlavního prostoru betonovými sloupy kruhového průřezu. Na ně navazují konzolové nosníky, rytmizující stěny hlavní lodě a vybíhající až po kazetový strop, který navazuje na rytmus zmíněné konstrukce. Hlavní loď přechází do presbytáře, který má podobu pravoúhlého prostoru s mírně odstupňovaným členěním. Kostel sice představuje modernistickou sakrální stavbu s funkcionalistickými prvky a formami včetně pásových oken a s moderní ocelovou konstrukcí, na druhou stranu jeho dispoziční uspořádání spojuje tuto linii s poměrně tradičním rozvržením sakrálního prostoru na základě podélného dispozičního uspořádání chrámu.
 • Year 1934–1937
 • Top 111 ano
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.827691
 • Longitude 18.278302
 • Address Vítkovická 1949/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek