Hala tenisového klubu NH-Trans, s. r. o.

 • Description Tenis v Ostravě se hraje například u Komenského sadu. Jelikož staré budovy již nevyhovovaly, podařilo se dohodnout výstavbu kryté haly. Rozšíření zdejších tenisových kurtů se tak uskutečnilo stavbou valeně zastřešené haly s lepenými dřevěnými vazníky, s oplechovanou střechou a s proskleným severním průčelím. Na jihozápadním nároží se k hale pojí samostatný objekt klubu s obdélným půdorysem, v patře propojený s tribunou haly visutým proskleným mostem. V přízemí klubu se nachází restaurace, v patře kanceláře a v druhém patře výstup na střešní terasu. Spodní část se otevírá prosklenými okny na dřevěnou venkovní terasu. Fasády haly se otevírají velkými prosklenými tabulemi do zeleně, zatímco fasády klubu do předprostoru. Tato průčelí jsou obložena cihelnými pásky, ve vyšších podlažích šedými a žlutými cembonitovými deskami. Hala představuje příklad architektury nového modernismu tehdy začínajícího opavského Atelieru 38.
 • Year 2001–2002
 • Top 111 ne
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.848145
 • Longitude 18.290501
 • Address Budečská 3239/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek