Rodinný dům Josefa Guttmanna

 • Description Jednopatrový dům na půdorysu ve tvaru L je zasazen do svahu, k severu otočen vstupním průčelím, k západu s terasou ve vnitřním nároží. Autor jej navrhl pro majitele papírnické firmy židovského původu. Majitel s manželkou emigroval před německou okupací Československa do USA. Vedle vily V. Müllera v Olomouci se jedná o druhou známou realizaci autora. Tato vznikla až po vile Wittgenstein – Stounborough ve Vídni, kterou navrhl společně s filozofem Ludwigem Wittgensteinem. Příklad puristické architektury, byť výrazně přestavěný, je spojen osobou autora s okruhem Adolfa Loose a Ludwiga Wittgensteina.
 • Year 1932
 • Top 111 ne
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.841302
 • Longitude 18.298805
 • Address Michálkovická 1373/48, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • foto: Roman Polášek