Vila dr. Ludvíka Kremela

 • Description Jednopatrová vila členitého půdorysu s plochou střechou ve vilové čtvrti, navazující na sousední Komenského sady, reprezentuje pronikání funkcionalismu do projekční praxe místního stavitele. Do ulice se dům obrací tříosým asymetrickým průčelím s nárožním arkýřem a atikou. Okna s parapetními a nadokenními dělenými římsami přestavují ohlas puristických forem v jinak funkcionalisticky pojaté kompozici. Nautická estetika, odvolávající se na atmosféru parníků a zaoceánských lodí, se projevila i v provedení střešní terasy s kovovým zábradlím. V dispozici se uplatnila vstupní hala se schodištěm do patra, z jednotlivých pokojů vedou vstupy na terasy.
 • Year 1931–1932
 • Top 111 ne
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.846194
 • Longitude 18.289374
 • Address Sadová 1899/21, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek