Základní škola v ulici Volgogradská

 • Description Třetí etapa sídliště, budovaného v návaznosti na urbanismus Vzorného sídliště u Bělského lesa, se rozkládá jihozápadním směrem k Výškovicím na mírně se svažující plošině. Hlavní páteří je Volgogradská ulice, vlastně původní silnice z centra Zábřehu do Výškovic. Na západ od ní je umístěn okrsek se čtveřicí školských zařízení. Základní škola představuje typický příklad pavilónového uspořádání celku s vícepodlažními bloky, oživenými strukturálními, barevně pojednanými průčelími. Bloky jsou spojeny přízemními chodbami. Ve vnitřním atriu a před hlavním vstupem jsou umístěna výtvarná díla.
 • Year 1963–1966
 • Top 111 ne
 • Epoch 1961–1970
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.791404
 • Longitude 18.225446
 • Address Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, Česko
 • foto: Roman Polášek