Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

 • Description Trojlodní stavba s asymetrickým hlavním průčelím, komponovaným snad podle vzoru kostela v Michálkovicích. Dominantou je hranolová zvonice s jehlancovou střechou. Neorenesanční motivy se mísí s obloučkovými formami novorománského stylu a ojediněle i secesně formovaným prvkem – křížem ve vrcholu hlavního průčelí. Boční lodě i hlavní loď jsou plochostropé, odsazený pětiboký presbytář je zaklenut segmentovými klenbami. Původní projekt byl přepracován dle požadavku „slovanské renesance“. V sousedství kostela stojí historizující budova fary a hřbitov. Příklad eklektické architektury pozdního historismu.
 • Year 1902, 1904–1906
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.820388
 • Longitude 18.328760
 • Address Těšínská 236/244, Radvanice, 716 00 Ostrava-Radvanice a Bartovice, Česko
 • foto: Roman Polášek