Sbor Církve československé husitské

 • Description Jednolodní stavba obdélného půdorysu se sedlovou střechou, završenou sanktusníkem, situovaná na osu Havláskovy ulice v zástavbě rodinných domů z 20. let. K jižní straně přiléhá zvonice se sedlovou střechou a jehlancovou bání. Před průčelím s vysokým pilastrovým řádem, zdobeným ve štítě obloučkovým vlysem, je představen portikus a monumentální schodiště. Postranní fasády rytmizují okenní osy s obdélnými a valeně zaklenutými okny, spojenými jednotnými šambránami. Loď s kazetovým stropem je ze tří stran lemována galerií. Na oltáři se nacházejí sochy od ostravského sochaře Augustina Handzela.
 • Year 1924–1925
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.816155
 • Longitude 18.338180
 • Address Menšíkova 324/9, Radvanice, 716 00 Ostrava-Radvanice a Bartovice, Česko
 • foto: Roman Polášek