Hotelový dům mladých hutníků

 • Description Třetí etapě výstavby sídliště v Zábřehu dominuje vertikála ubytovacího zařízení postavená v dálkovém průhledu silnicí s alejí, spojující Zábřeh nad Odrou s Výškovicemi. Alej byla začleněna do nového celku Výškovické ulice. Její torzo je patrné dodnes. Desková hmota budovy je rozčleněna na základnu s pásovými okny a samotné těleso ubytovny se strukturálním průčelím, tvořeným lodžiemi pokojů. Dispozice je trojtraktová se střední chodbou. Směrem k západu je dům doplněn horizontální podnoží s restauračním zařízením. Dvě ubytovny podle téhož projektu byly postaveny ve Frýdku a v Třinci.
 • Year 1961–1965
 • Top 111 ne
 • Epoch 1961–1970
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.788190
 • Longitude 18.225736
 • Address Výškovická 2498/122, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, Česko
 • foto: Roman Polášek