Budova firmy Liftcomp

 • Description Na okraji čtvrtého stavebního obvodu Poruby byla umístěna hala vozovny o půdorysu 125 x 100 metrů, založená na lapidárních formách, odvozených z funkcionalistické architektury. Odlehčená ocelová konstrukce s cihlou vyzdívaným pláštěm je založena na modulové síti 24 x 9 metrů. Hlavním nosným prvkem je prizmatický nosník s rozponem 100 metrů a s mezipodporami vždy po 24 metrech. Širokou sedlovou střechu rytmizují 90 metrů dlouhé světlíky. V obytné zástavbě Poruby se jedná o nejvýznamnější dopravní, výrazně konstruktivně utvářenou stavbu.
 • Year 2003
 • Top 111 ne
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.819343
 • Longitude 18.170123
 • Address Záhumenní 2320/11, 708 00 Ostrava-Poruba, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek