Rekonstrukce objektu „E“ na kantýnu

 • Description Obdélný jednopatrový objekt garáží, skladu a laboratoře ze železobetonového skeletu byl přestavěn a dispozičně pozměněn pro potřeby majitele. Stavba byla očištěna až na konstrukci. Nová průčelí jsou tvořena prefabrikovaným bezrámovým fasádním systémem, kombinujícím plné a skleněné plochy. Celek dostal podobu hranolu s černými a zrcadlovými plochami a se zelenými obdélníky vstupů. Interiér je založen na kontrastu utilitární železobetonové konstrukce a sofistikovaného pláště i zařízení. Vstup do objektu byl vytvořen z parkově upraveného náměstí naproti hlavní administrativní budově. Příklad precizní minimalistické architektury.
 • Year 2003–2004
 • Top 111 ano
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.844858
 • Longitude 18.280062
 • Address Plynární 2949, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek